جامعه و فرهنگ

اصالت چیست؟ اصیل کیست؟

بسیاری ادعای اصالت دارند. معمولا هر کس آن را بر مبنای داشته‌هایش و به گونه‌ای تعریف می‌کند که خود در دایره تعریف بگنجد. در ضمن مشخص می‌شود که اصالت بار ارزشی مثبتی در عرف جامعه دارد. روان‌شناسان امروز توصیه می‌کنند رفتار اصیل داشته باشید. بحث‌های مختلفی با این عنوان یا مفهوم یا عنوان‌های دیگر، همچون یکپارچگی شخصیت و غیره مطرح می‌شود. شاید در جامعه‌ای که دچار بدترین آسیب‌های اقتصادی و فرهنگی است، پرداختن به موضوع «اصالت»، در نگاه اول، نیاز مبرم به نظر نرسد. ولی در ادامه بحث و پرداختن به ریشه‌های آن، اشاره خواهم کرد که چرا اصالت نیاز امروز ماست. نگاه من به این مقوله غیر ارزش‌گذارانه خواهد بود.
جدید

وزیر تنهایی

ژاپن دومین کشوری است که در کابینه دولت، "وزیر تنهایی" منصوب کرده است. سه سال پیش انگلستان اقدام به این کار کرد. چه شد که به اینجا رسیدیم؟ در نگاه اول می توان خوشنود بود که دولت‌ها تا این حد مراقب وضعیت شهروندان خود هستند. حتی می توان پیش بینی کرد که وزیر صلح، وزیر دوستی، وزیر مهربانی و امثالهم را در آینده ببینیم. اما وضعیت به این سادگی و خوبی نیست. وقتی وزیر تنهایی می آید یعنی وزرای اقتصاد، رفاه، کار، سلامت، آموزش و فراتر از آن، کل دولت، و بازهم فراتر، یعنی نظام جهان کار خود را درست انجام نداده است. این یعنی حال بشر خوب نیست.

Minister of Loneliness

Japan is the second country to have a "Minister of loneliness" in the government. The United Kingdom did this three years ago. What got us here? At first glance, we can be pleased that the government cares so much about the situation of its citizens. It is even possible to predict that we will see the Minister of Love, Minister of Peace, the Minister of Friendship, the Minister of Kindness and the like in the future. But the situation is not so simple and good. When the Minister of Loneliness comes, it means that Ministers of Economy, Welfare, Labor, Health, Education and beyond, the whole government, and even more, the world system has not done its job properly. This means that human beings are not well.

زندگی در تعلیق

نقد نگرش های معطوف به "جامعه در حال گذار"
ویژه

انسان دانشگاهی بوردیو

بوردیو با توجه به جنبش های دانشجویی فرانسه، روابط متقابل قدرت و نظام دانش را توضیح می دهد. او می گوید ساختار ، زمینه قدرتی را که به آن دسترسی دارد، با یک منطق خاص دانشگاهی، باز تولید می‌کند.

بدن در فضا

بررسی تعاملات اجتماعی در چهار نوع فضای زندگی روزمره (خصوصی، نیمه خصوصی، عمومی و سایبر)

بررسی تحولات فرهنگ کار در ایران

در یکصد سال اخیر، تغییرات سیاسی فرهنگی اجتماعی و صنعتی زیادی در ایران رخ داده است که زمینه های متعددی از جمه فرهنگ و اخلاق کار را تحت تاثیر خود قرار داده اند. این موضوع از ابعاد مختلف جالب توجه بوده و قابل بررسی است.

بررسی ساختاری اسطوره اشتراوس

اشتراوس برای بیان اسطوره به سمت ساختار زبان می رود و می گوید اسطوره زبان است، برای شناخت باید آنرا باز گفت چرا که اسطوره از مقوله ی زبان و بخشی از گفتار آدمی است. اسطوره زبان است اما زبانی که حیطه آن در سطح برتری است و معنای آن از شالوده زبانی خود جدا می شود و فراتر می رود.

بوردیو، ریختار و فضای سبک زندگی

بوردیو در فصل مربوط به ریختار و فضای سبک های زندگی کتاب تمایز، بخوبی تمایزات و نحوه ایجاد تشخص و تفاوت را در پاره طبقات بالا شرح می دهد. ایشان بقدر کافی از نمودارها و جداول مختلف برای به تصویر کشیدن تفاوتها و سلیقه های تمایزآمیز (سلیقه های تجمل پسند در مقابل سلیقه های ضرورت پسند) استفاده می نماید.

درباره پساساختارگرایی

پساساختارگرایی جنبشی است که با موجی از تفکر روشنفکران و اندیشمندان فرانسوی سالهای پس از جنگ جهانی دوم به ویژه پس از دهه ۱۹۶۰ گره خورده است که معدودی از آنها خود را پساساختارگرا نامیده اند؛ اندیشمندانی همچون ژاک دریدا، ژولیا کریستوا، رولان بارت، ژیل دلوز، فلیکس گاتاری و میشل فوکو. پساساختارگرایان تمامی حوزه های دانش- تاریخ، فلسفه، سیاست، جامعه شناسی، مردم شناسی، ادبیات، روان شناسی و... - را متنی یا بافتاری (Textual) می دانستند.

پیامدهای مدرنیته

خلاصه کتاب آنتونی گیدنز

اجتناب از مفاهیم کلی در تاریخ

ترجمه فصل چهارم کتاب "مسایل مهم ماکس وبر، درهم آمیختن گذشته و حال" با عنوان "استفاده مرلوپونتی از مثال وبر: اجتناب از مفاهیم کلی در تاریخ"

تغییر در نگاه بوردیو

بررسی امکان بازاندیشی و تغییر در نظریه میدان پیر بوردیو

رابطه بین توسعه و آزادی از دیدگاه مطالعات فرهنگی

آیا می توان با نگاه مطالعات فرهنگی، که تخصصی است مربوط به یافتن ارتباط بین قدرت و فرهنگ، به مفاهیم توسعه و آزادی پرداخت؟

تولید یا مصرف؟ اقتصاد یا سبک زندگی؟

هیچکدام از عوامل "اقتصاد" و" سبک های زندگی" تنها عامل تاثیرگذار در مناسبات اصلی جامعه نیستند بلکه این هردو نیروهایی تعیین کننده هستند.

چرا صدای روشنفکری در ایران شنیده نمی شود؟

در این نوشتار کوتاه تلاش می کنم موضوعی را که از ابعاد مختلف تاکنون به آن پرداخته شده است این بار با نظریات گرامشی و وبر و تحلیل جامعه مدنی به آن بنگرم و تحلیل نمایم. از زمان میرزافتحعلی آخوندزاده (آخوندوف) که مکتوبات جلال الدوله را نوشت و میرزا ملکم خان، تا امروز شاهد فاصله ای بین روشنفکر و مردم عامه هستیم.

مفاهیم کلیدی پیر بوردیو

خلاصه کتاب، نوشته مایکل گرانفل

درباره کتاب "اراده به دانستن" فوکو

خلاصه مقاله "چالش های انجام مطالعات فرهنگی در ایران و افق های پیش رو"

نوشته عبّاس کاظمی، محبوبه حاج حسینی، ۱۵/۱/۱۳۹۴

درباره "دیالکتیک روشنگری"

تئودور آدورنو- ماکس هورکهایمر

زیرگذر چهارراه ولیعصر

نقد یک طراحی شهری

سخنی درباره کوروشی گری

چندسالی هست که گرایش جدیدی به طواف دور بت جدیدی بنام پاسارگاد پدید آمده است. این مساله از چند بعد قابل بررسی است.

سرکوب احساس

در این که در جامعه امروز خشونت بالاست شکی نیست. اما نکته اینجاست که القای اینکه "چون جامعه خشن است، پس عاطفی نباش"، خود به خشونت بیشتر منجر می‌شود. هدف من این است که این خشونت پنهان و طبیعی جلوه دادن "واقعیت خشن جامعه" را بدیهی زدایی کنم.
ویژه

عاملیت

عاملیت یا Agency، بیشتر در آثار جامعه شناسانی مثل آنتونی گیدنز و پیر بوردیو نمایان است که تلاش کردند نقش کنشگران اجتماعی را در تولید و بازتولید سیستم های اجتماعی نشان دهند.

علل اجتماعی طلاق

گردآوری یک فهرست

فرادست پژوهی

برداشتی کوتاه از مقاله لورا نیدر با عنوان "مردم شناسی و چشم انداز فرادست پژوهی"

فراغت جدی

ترجمه فصل ۲۷ کتاب A Handbook of Leisure Studies

زندگی از درون قاشق

یک توصیف فربه

فضا و قدرت

فضا اصولا عرصه مبارزه و نزاع قدرت هاست و در طرف مقابل نیز اعمال قدرت بدون بروز عینی آن به نتیجه نهایی نمی‌رسد. ظهور عینی نیروها در فضاها و مکان‌ها صورت می‌‌‌گیرد.

کرونا و کمرنگ شدن مرزها

جهان در بزرگترین قرنطینه تاریخ خود فهمیده است سوپی که شخصی در جنوب چین می خورد به همه افراد بشر ربط دارد.
ویژه کرونا

روشنفکر ارگانیک از نظر گرامشی

گرامشی معتقد است بطور کلی دو نوع روشنفکر داریم...

خودبزرگ بینی در نظام درمان

گزارش یک فرادست پژوهی

گفتمان

تحلیل گفتمان برخلاف زبانشناسی صوری ، ساختار را با توجه به کلیت متن، تعریف میکند نه بر مبنای واحدهای کوچک سازنده متن نوشتار.

لکلاو و موفه، هژمونی، سوسیالیسم

لکلاو و موفه قصد دارند مارکسیسم و سوسیالیسم را از نو بخوانند. چراکه معتقدند سنت چپ نتوانسته است زنجیره ای فراگیر از نیروهای فرودست جامعه را دارک ببیند و بدیلی توانمند بیاورد و بنیانش سست شده است.

لیوتار و پست مدرنیسم

وضعیت پست مدرن، استدلال می کند که ماهیت و موقعیت دانش تغییر یافته است. عصر صنعتی – که با تولید انبوه، پژوهش علمی و ایده آل های روشنگری عقلانیت و پیشرفت مشخص می شود- به پایان رسیده است. ما هم اینک در وضعیت جدیدی زندگی می کنیم که لیوتار آن را پست مدرن می نامد.

مرتضی پاشایی و جامعه ما

در عرض دو روز (از جمعه تا یکشنبه) مرتضی پاشایی به شهرتی فراگیر و چندبرابری دست یافت. تا پیش از این، پاشایی را تنها با ماه عسل یا نگران منی یا نهایتا با جاده یکطرفه می شناختند. بررسی اتفاقی که تا این لحظه در مرگ مرتضی پاشایی افتاده است، از منظر یک امر اجتماعی، دارای ابعاد جالب توجهی است.

ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی

معرفی و خلاصه کتاب

نقدی بر مقاله "چالش های انجام مطالعات فرهنگی در ایران و افق های پیش رو"

نقدی بر نوشته های مطرح شده درباره جامعه ایران توسّط ایرانیان خارج از کشور

نقد کتاب "نگرشی نو به سیاست فرهنگی"

شخصیت نمایشگر و تباهی جامعه

نقدی بر تمایل افراطی به حفظ ظاهر در جامعه امروز

ما را دنبال کنید:

Total Page Visits: 201